Dokumentbiblioteket

Här hittar du många bra dokument som hjälper dig i ditt båtklubbsarbete eller som är till hjälp för ditt båtägande.

Dokument hittar du också under respektive verksamhets-/intresseområde. Protokoll och handlingar gällande Unionsstyrelsen, kommittéer och event hittas under respektive undersida på fliken Om oss. Ni som har länkat till dokument i Dokumentarkivet uppmanas att kontrollera att länkarna inte brutits.

/Svenska Båtunionens kansli

Dokument

Arkiverade dokument och handlingar

Båtklubbsförsäkringen

Båtriksdag

- Båtriksdag 2021
- Båtriksdag 2022
- Båtriksdag 2023
- Båtriksdag 2024

Info Svenska Båtunionen

Ordförandekonferensen

Protokoll

- BAS-kommitténs protokoll
- Båtriksdag protokoll
- European Boating Association protokoll
- Miljökommitténs protokoll
- Sjösäkerhetskommittén protokoll
- Ungdomskommitténs protokoll
- Unionsrådet 2021
- Unionsrådet protokoll
- Unionsstyrelsens protokoll

Referensarkiv

- Båtriksdag 2016
- Båtriksdag 2017
- Båtriksdag 2018
- Båtriksdag 2020
- Extra Båtriksdag 2020

Remissvar och Yttranden