Dokument

Svenska Båtunionen tycker

Unionsstyrelsen har tagit fram ett manifest som ska ligga till grund för våra viktiga ståndpunkter och hur vi driver vårt påverkansarbete inom Svenska Båtunionen. Manifestet berättar vad vi tycker inom områdena: Sjösäkerhet, miljö, utbildning, lagstiftning, och beskattning.

sbu-tycker.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.