Svenska Båtunionen tycker

Unionsstyrelsen har tagit fram ett manifest som ska ligga till grund för våra viktiga ståndpunkter och hur vi driver vårt påverkansarbete inom Svenska Båtunionen. Manifestet berättar vad vi tycker inom områdena: Sjösäkerhet, miljö, utbildning, lagstiftning, och beskattning.
Manifestet presenterades för våra förbund i samband med Unionsrådet 17-18 november.

sbu-tycker.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
feb 21, 2019