Sjösäkerhet

Svenska Båtunionens ställningstaganden om sjösäkerhet

  • Alla båtar som färdas på sjön ska ha ordning och reda ombord.
  • Den som kör båt ska visa hänsyn mot andra båtar, människor, djur och miljö.
  • Flytväst ska finnas ombord på alla båtar i tillräckligt antal och i rätt storlek för dem som finns ombord.
  • Sjösäkerhet är ett viktigt område i Svenska Båtunionens verksamhet.
  • Arbetet med sjösäkerhetsfrågor utförs av Sjösäkerhetskommittén.

Läs mer om våra ståndpunkter i Svenska Båtunionen tycker.

Sjösäkerhetskommitténs uppdrag är
  • Att verka för ökad sjösäkerhet.
  • Att förse styrelsen och kansliet med material i sjösäkerhetsfrågor.
  • Att vara SBU:s stöd i sjösäkerhetsfrågor och en resurs till styrelse och kansli.
  • Att driva sjösäkerhetsfrågor internt inom organisationen och externt via kansliet.
  • Att samverka med myndigheter och organisationer i sjösäkerhets- och hamnfrågor (kopplat till fritidsbåtshamnar) samt att, via unionsstyrelsen, ge svar till myndigheter i berörda frågor.
Sjösäkerhetsrådet

Sjösäkerhetsrådet, som leds av Transportstyrelsen, är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som har anknytning till fritidsbåtslivet. Svenska Båtunionen representeras i Sjösäkerhetsrådet av Sjösäkerhetskommitténs ordförande. Läs mer om Sjösäkerhetsrådet här.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår