Sjösäkerhet

Svenska Båtunionens ställningstaganden om sjösäkerhet

Svenskt båtliv är mycket säkert. I Sverige finns det drygt 900 000 fritidsbåtar och varje år utövar fler än 2,2 miljoner svenskar båtliv. Trots det omkommer endast runt 20 människor per år. Men det är 20 för många, dessutom sker en del personskador inom båtlivet, skador som kan undvikas. Därför har Svenska Båtunionen tagit ställning:

  • Alla båtar som färdas på sjön ska ha ordning och reda ombord.
  • Den som kör båt ska visa hänsyn mot andra båtar, människor, djur och miljö.
  • Flytväst ska finnas ombord på alla båtar i tillräckligt antal och i rätt storlek för dem som finns ombord.
  • Sjösäkerhet är ett viktigt område i Svenska Båtunionens verksamhet.
  • Arbetet med sjösäkerhetsfrågor utförs av Sjösäkerhetskommittén.

Läs mer om våra ståndpunkter i Svenska Båtunionen tycker.

Sjösäkerhetskommitténs uppdrag är
  • Att verka för ökad sjösäkerhet.
  • Att förse styrelsen och kansliet med material i sjösäkerhetsfrågor.
  • Att vara SBU:s stöd i sjösäkerhetsfrågor och en resurs till styrelse och kansli.
  • Att driva sjösäkerhetsfrågor internt inom organisationen och externt via kansliet.
  • Att samverka med myndigheter och organisationer i sjösäkerhets- och hamnfrågor (kopplat till fritidsbåtshamnar) samt att, via unionsstyrelsen, ge svar till myndigheter i berörda frågor.
Sjösäkerhetsrådet

Sjösäkerhetsrådet, som leds av Transportstyrelsen, är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som har anknytning till fritidsbåtslivet. Svenska Båtunionen representeras i Sjösäkerhetsrådet av Sjösäkerhetskommitténs ordförande. Läs mer om Sjösäkerhetsrådet här.