Säker båt

Det är mycket du själv kan göra för att öka din och andras säkerhet till sjöss. Genom att du själv har uppdaterat dina kunskaper, kontrollerar och underhåller din båt samt väljer bra och rätt utrustning, har du gjort mycket för säkerheten ombord.

På de här sidorna har vi samlat tips för Egenkontroll av din båt och checklista för utrustning.