Om Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionen är båtklubbarnas paraplyorganisation och består av 26 båtförbund, nästan 900 båtklubbar och cirka 170 000 enskilt anslutna medlemmar. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till båtförbund och båtklubbar.

Vi erbjuder utbildningar och kurser till våra medlemmar.

SBU har många fördelaktiga medlemsförmåner.