Om Svenska Båtunionen

Om Svenska Båtunionen

Sverige är ett unikt land för båtliv. Med vår långa kust, stora skärgårdsområden och många sjöar och kanaler är möjligheterna enorma. Det svenska båtlivet vilar på en lång tradition och är genom allemansrätten och strandskyddet tillgängligt för alla som vill och har intresset.

Det finns närmare en miljon fritidsbåtar i Sverige och båtlivet är i dag en av landets största folkrörelser. Fritidsbåtarnas ägare är många gånger medlemmar i en båtklubb och Svenska Båtunionen organiserar drygt 900 av de 1 000 båtklubbar som beräknas finnas i landet. Båtklubbarnas ideella engagemang utgör grunden för Svenska Båtunionens verksamhet sedan starten 1928. Vår uppgift är sedan att ta tillvara på erfarenheter och önskemål från båtklubbarna och använda dem för att på olika sätt främja och utveckla båtlivet. Svenska Båtunionen representerar i nuläget över 180 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. Det gör oss till en av världens största båtorganisationer. Det gör oss också till den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i frågor som rör det svenska båtlivet.

Vi arbetar för ett båtliv som

  • är säkert
  • är hållbart och miljömedvetet
  • har tillgång till trygga och säkra hamnanläggningar
  • utövas av båtfolk som har tillgång till de kunskaper som behövs
  • välkomnar nya båtentusiaster i olika åldrar.

Svenska Båtunionen utgörs av båtägare som är medlemmar i en båtklubb ansluten till ett regionalt båtförbund. Det finns 24 regionala båtförbund som tillsammans bildar en union. Tillsammans skapar vi det goda båtlivet.