Svenska Båtunionens kansli

Kansliet fungerar som ett nav och stödfunktion för båtförbunden. Här arbetar fem tjänstemän med uppgifter som i huvudsak rör den dagliga verksamheten: administration och ekonomi, skötsel av medlemsregister och kommunikationskanaler liksom samordnande av projekt, konferenser och möten etc.

Kansliets tjänstemän är med något enstaka undantag de enda anställda inom organisationen, övriga arbetar ideellt eller mot arvode. Kansliets viktigaste uppgift är därmed att bistå  förbunden och underlätta deras ideella verksamheter.

Vill du få kontakt med oss på kansliet? Använd länken nedan.