Svenska Båtunionens kansli

Personalen på kansliet
Personal på Svenska Båtunionens kansli, fr. v. Patrik Lindqvist, Cecilia Obitz, Mari-Ann Johansson, Carl Zeidlitz och Peter Karlsson. Ej på bild Carl Rönnow. Foto Lars-Åke Redéen.

 

Kansliet fungerar som ett nav och stödfunktion för båtförbunden. Här arbetar fem tjänstemän med uppgifter som i huvudsak rör den dagliga verksamheten: administration och ekonomi, skötsel av medlemsregister och kommunikationskanaler liksom samordnande av projekt, konferenser och möten etc. Arbetet leds av Peter Karlsson som är verksamhetschef och även fungerar som talesperson för Svenska Båtunionen.

Kansliets tjänstemän är med något enstaka undantag de enda anställda inom organisationen, övriga arbetar ideellt eller mot arvode. Kansliets viktigaste uppgift är därmed att bistå  förbunden och underlätta deras ideella verksamheter.

Vill du få kontakt med oss på kansliet? Använd länken nedan.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.