Ideell Arena

Svenska Båtunionen är partner i Ideell Arena:

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett hundratal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En viktig utgångspunkt i allt arbete är att det bygger på ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisationerna för det utvecklingsarbete som sker. Sedan 2018 drivs Ideell Arena som en ideell förening.

Fokus för verksamheten är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Det gör vi genom nyskapande ledarprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning.