Båtlivs redaktionskommitté

Tre omslag av tidningen Båtliv

Redaktionskommittén medverkar vid produktionen av tidningen Båtliv och har till uppgift att informera om aktuella båtlivsfrågor, produkter och upplevelser. Redaktionskommittén genomför bland annat mässbesök, reportageresor och rapporterar från konferenser. Redaktionskommittén medverkar även i arbetet med utmärkelserna Årets Båtklubb och Båtlivets unga hjältar.

Chefredaktör Lars-Åke Redéen
Art Director Lotta Ivarsson
Annonsackvisitör Henrik Salén

Svenska Båtunionens Redaktionskommitté
Lars Afzelius, kommittéordförande
Anne Adre Isaksson, reportage
Bengt Anderhagen, reportage
Jonas Turitz
Bo Wernlundh, ”årets båtklubb”
Cecilia Obitz
Erika Lilja

Kontakt: info@batliv.se.