Förtjänstteckennämnden

Förtjänstteckennämnden består enligt stadgarna av tre ledamöter valda av Båtriksdagen för ett år.

En av ledamöterna väljs ur Unionsstyrelsen och ska vara ordförande i Förtjänstteckennämnden.

Svenska Båtunionens förtjänsttecken mm. finns beskrivet i Svenska Båtunionens direktiv.

Förslag på personer som bör tilldelas förtjänsttecken skickas med motivering i enlighet med
direktiven till Förtjänstteckennämnden fortjansttecken@batunionen.se.