Miljö

Svenska Båtunionens ställningstaganden i miljöfrågor

  • Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av båtlivet på vattnet såväl som på land.
  • Båtägare ska ha kunskaper om hur båtlivet och livet ombord påverkar miljön.
  • Produkter som används i båtlivet ska användas med eftertanke och i enlighet med gällande regelverk

Läs mer om våra ståndpunkter i Svenska Båtunionen tycker

Miljö

Svenska Båtunionen arbetar aktivt inom alla frågor kopplade till båtlivets miljöpåverkan med stöd, anvisningar och utbildningar riktade mot båtförbund, båtklubbar och båtägare. Vi är medlem i Båtmiljörådet och deltar som observatör för European Boating Association i möten inom Helcom.

Vi driver sajten båtmiljö.se och Havstulpanvarningen.

Arbetet leds av vår miljökommitté som består av ideellt engagerade båtmänniskor med stort intresse och kunnande i miljöfrågor kopplade till båtlivet.