Miljökommittén

Miljökommittén arbetar aktivt för att öka miljömedveten hos båtfolket i Sverige och för att bidra till renare och friskare vatten, bland annat genom att informera båtägare och båtklubbar med relevant information, råd och tips om hur man minskar sin miljöpåverkan.

Det gör miljökommittén genom att:

  • Anordna minst en årlig miljökonferens
  • Årligen dela ut ett miljöpris
  • Ansvara för och uppdatera Båtmiljö.se med aktuell information gällande miljöfrågor såsom båtbottenfärg, allemansrätt, tvättmetoder och bränslen
  • Vara remissinstans för båtmiljöfrågor
  • Representera organisationen, bland annat i Båtmiljörådet
  • Driva projekt med andra organisationer, exempelvis ”Ren botten utan gift”
  • Stödja båtförbund och båtklubbar med aktuell information, utbildningar och närvara vid evenemang som dessa anordnar
  • Utforma ett miljöprogram som beskriver Svenska Båtunionens långsiktiga strategiska miljöarbete

Vill du komma i kontakt med miljökommittén? Maila till miljo@batunionen.se.