Nominera till Svenska Båtunionens miljöpris!

Svenska Båtunionens miljöpris instiftades 2020 för att uppmärksamma värdefulla insatser som gjorts till förmån för den marina miljön. Prissumman är 10 000 kr och kan delas på flera.

Nomineringen för miljöpriset öppnar i april och såväl en enskild person som ett företag, en förening eller en organisation i Sverige kan nomineras. Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast den sista september varje år.

Svenska Båtunionens miljökommitté beslutar om mottagare av miljöpriset. Priset, i form av ett diplom och prissumma, överlämnas efter att mottagaren har offentliggjorts under festliga former i mars månad.

DAGN tar emot SBUS Miljöpris 2020

Divers Against Ghostnets tilldelades Svenska Båtunionens Miljöpris 2020. Foto Lars Afzelius.

Seaflex AB och Rena Mälaren tar emot Svenska Båtunionens Miljöpris 2022från Carl Rönnow.

Seaflex AB och Rena Mälaren tilldelades Svenska Båtunionens Miljöpris 2022. Foto Carl Zeidlitz och Elin Blomberg.

Folke Rydén Production, FRP AB, tilldelades Svenska Båtunionens Miljöpris 2023. Foto Erika Lilja.