Politik och påverkan

Svenska Båtunionen bedriver ett politiskt påverkansarbete för att värna och säkra framtiden för våra medlemmar, särskilt inom båtmiljöfrågor. Detta genomförs bland annat genom att miljökommittén är remissinstans i båtmiljöfrågor, och tillsammans med Svenska Båtunionens kansli genomförs informationskampanjer, representation i nationella och internationella sammanhang, projekt som stödjer båtklubbarnas verksamhet samt skriver artiklar och debattinlägg på vår hemsida, i vår tidning Båtliv och på sociala kanaler.

Svenska Båtunionen, som paraplyorganisation för mer än 900 båtklubbar och 180 000 medlemmar, har ett stort ansvar för att upprätthålla och förespråka båtlivet samt föra dess talan. Det gör vi genom att påverka förslag så att de i största mån ökar möjligheterna att utöva ett hållbart båtliv.