Hjälp båtlivet att bli hållbarare - bli havstulpanopbservatör!

Svenska Båtunionen driver en tjänst som heter Havstulpanvarningen som går ut på att
informera omgivningen om när havstulpanerna börjar settla sig i våra vatten. Detta görs med
hjälp av observatörer runt om i Sverige som kontinuerligt under sommaren rapporterar in till oss
om havstulpan läget hos dem.

Havstulpanen, som är ett kräftdjur, sätter sig fast på hårda ytor till exempel båtskrov. När
havstulpanerna har satt sig fast och fortfarande är små kan båtägare rengöra sin båt manuellt.
Gör man detta inom ett par veckor efter det att havstulpanerna har satt sig fast så blir man
troligen av med de flesta under den säsongen. Metoden kan vara ett alternativ till användning
av båtbottenfärger. Men det förutsätter att man vet när havstulpanerna har börjat sätta sig fast
på båten. Som observatör är det er roll att ta reda på när havstulpansettlingen sker och
rapportera in till oss. Därefter, när tillräckligt mycket rapporter kommit in gällande ett område,
går vi ut med en varning till båtägare, organisationer och media.

Hur går det till?

Ni får en plastplatta skickad till er som ni sänker ner i vattnet vid en brygga eller båt ca 1 m ner i
vattnet. Plattan är helt i svart, uppdelad i två fält. En gång i veckan kontrolleras den undre sidan
av plattan. När ni kontrollerat plattan rapporterar ni in till oss via nätet antalet havstulpaner ni
kan se/känna. Kontrollen går fort och är enkel att utföra.

Resultatet presenteras på Havstulpankartan som finns på vår sajt båtmiljö.se

Är ni fortfarande intresserade?

Intresseanmälan för sommaren 2022 har nu stängt. Välkommen tillbaka våren 2023!

Har ni frågor, kontakta oss på havstulpan@batunionen.se

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.