Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Som båtägare och båtklubbsmedlemmar är det vårt gemensamma ansvar att värna miljön på land och i havet. Vi har en skyldighet mot kommande generationer att lära oss mer och ta reda på hur vårt båtliv påverkar vår miljö och ändra våra vanor om det behövs. Som båtägare hittar du många goda råd och tips på Svenska Båtunionens sajt Båtmiljö.se