XRF-mätning i båtklubbens regi

Foto: Peter Karlsson

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är dyra och kräver utbildning för att få användas.

Mätningarna utförs av klubben utsedda och av Svenska Båtunionen godkända mätförrättare som skriver ut protokoll och rapporterar till tillsynsmyndigheten.

Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för Svenska Båtunionens båtklubbar till hösten 2020. Utbildningsprogam och mer information kommer att presenteras i kommande nyhetsbrev och på vår hemsida.

Genom projektet tar Svenska Båtunionen ansvar för att båtklubbarna och deras medlemmar kan utöva sitt båtliv med mindre miljöpåverkan. Svenska Båtunionen ser ett behov av bottenundersökningar på fler än 2 000 båtar nästa år för att båtklubbarna ska kunna nå upp till kommunernas miljökrav. Mätmetoden som används är godkänd av berörda myndigheter och har tagits fram tillsammans med Sweboat – Båtbranschens Riksförbund, som är de kommersiella båtvarvens paraplyorganisation.

För mer information kontakta Peter Karlsson, verksamhetschef, eller Carl Rönnow, projektledare för XRF-projektet.

Introduktionsfilm om Svenska Båtunionens XRF-projekt

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.