XRF-mätning i båtklubbens regi

XRF-mätning på ett båtskrov. Foto: Peter Karlsson

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är dyra och kräver utbildning för att få användas.

Mätningarna utförs av klubben utsedda, och av Svenska Båtunionen godkända, mätförrättare som skriver ut protokoll och rapporterar, vid behov, till tillsynsmyndigheten.

Svenska Båtunionens XRF-projekt drog igång hösten 2020 och sedan dess har ca 170 båtklubbsfunktionärer från ca 80 båtklubbar utbildats till mätförättare och tillsammans har de mätt över 3 000 båtar.

Genom projektet tar Svenska Båtunionen ansvar för att båtklubbarna och deras medlemmar kan utöva sitt båtliv med mindre miljöpåverkan. Syftet med projektet är också att förhindra spridning av markföroreningar på båtklubbens mark samt skydda båtägare vid sanering av båtskrov. Mätmetoden som används är godkänd av berörda myndigheter och har tagits fram tillsammans med Sweboat – Båtbranschens Riksförbund, som är de kommersiella båtvarvens paraplyorganisation.

Är din båtklubb intresserad av att delta i Svenska Båtunionens XRF-projekt? Läs mer här eller klicka här för att lämna en intresseanmälan.

För mer information eller frågor, kontakta Carl Rönnow, projektledare för XRF-projektet, på carl.ronnow@batunionen.se

Introduktionsfilm om Svenska Båtunionens XRF-projekt