Båtmiljö för båtklubbar

Miljöarbetet i båtklubben

Svenska Båtunionen har tagit fram handledningar och instruktioner för miljöarbetet i båtklubben och kan även erbjuda utbildningar. Läs mer om våra miljöutbildningar för båtklubben genom att klicka på länken nedan. I menyn till vänster finns mer matnyttig information om bland annat LOVA-bidrag, båtåtervinning, egenkontroll och XRF-mätningar.

Framöver är det Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön som kommer diktera framtida utredningar och kravställningar som påverkar fritidsbåtslivet. Dessa åtgärdsprogram löper under sex år, i enlighet med Vattendirektivet och Havsmiljöförordningen, vilket innebär att åtgärdsprogrammen fokuserar på framtagande av åtgärder under 2022-2027. Det finns framför allt tre punkter som kommer påverka fritidsbåtslivet: