Svenska Båtunionens miljökonferens 2021

Stort tack till alla som deltog på Svenska Båtunionens digitala miljökonferens!

Konferensen samlade över 260 deltagare som fick ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Konferensen som hölls i Zoom spelades inte in, men nedan kan du ta del av presentationerna från föreläsarna:

Länk till presentationerna

Programmet för kvällen innehöll:

 • Möt miljökommittén som driver Svenska Båtunionens miljöarbete framåt och berättar om aktuella frågor
  • XRF-projektet, ett omtag av båtmiljö.se och Miljömålsberedningens betänkande. Våren är fullspäckad av aktiviteter till gagn för våra medlemmar och miljön!
 • Hur mycket koldioxid släpper fritidsbåtar ut? Konsultfirman Point har räknat
  • Hela samhället ställer om för att minska koldioxidutsläppen men hur stor bov är båtlivet? Markus Lagerqvist och hans kollegor har gjort en beräkning på uppdrag av Transportstyrelsen. 
 • Hållbara båtar går på el och byggs av lin
  • Hör Jenny Keisu, VD på X-Shore, berätta om företags resa för att hållbart tillverka tysta båtar utan utsläpp.  
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar?
  • Lisa Bredahl Nerdal från Havs- och Vattenmyndigheten redogör för hur myndigheten arbetar med övergivna båtar, skrotningspremien och behovet av ett producentansvar. 
 • Allemansrätt och allemansvett, men vad är det som gäller och vad ska du tänka på som ny på sjön?
  • Smygpremiär av filmer om allemansrätten följt av ett föredrag av Torgny Håstad, allemansrättslig expert på Svenskt Friluftsliv, som svarar på de vanligaste frågorna. 
 • Paneldiskussion med miljösamordnare i båtförbunden – vilka är utmaningarna och hur ser lösningarna ut?
  • Båtförbundens miljösamordnare har en viktig roll i vår organisation, men är det olika utmaningar i olika delar av landet? Stellan Stark från Hälsingland, Robert Lundsten från Skåne och Jan Karlsson från Sörmlandskusten ger sin syn på frågan. 
 • Sammanfattande diskussion och avslutning

Frågor om miljökonferensen?
Kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhetsfrågor på Svenska Båtunionen, eller Miljökommittén.