Svenska Båtunionens Miljökonferens 2024

Stort tack till alla som deltog på Svenska Båtunionens digitala miljökonferens!

Konferensen samlade 140 deltagande som fick ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Konferensen, som hölls i Zoom, spelades inte in men nedan kan du ta del av presentationerna från föreläsarna:

Länk till presentationerna och en sammanställning av frågor och svar från chatten.

Programmet för kvällen innehöll:

 • Svenska Båtunionens miljökommitté berättar om aktuella frågor.
  • Egenkontroll av fritidsbåtshamnar, nya riktlinjer för båtbottentvätt, ny handbok för skrapprover och aktuella juridiska fall samt information om vad som är skillnaden mellan en inspektionsrapport och ett föreläggande.
 • Referat från Nationella Båtmiljökonferensen i Marstrand.
  • Lotta Rosenberg, som är ledamot i miljökommittén, summerade Båtmiljökonferensen från i höstas och belyste bland annat ny forskning från Stockholms Universitet om grumlingseffekter från fritidsbåtar.
 • Avfallshanteringsplanerna – inlämnade och klara? eller vad händer nu?
  • Lars Hultman från Nacka Båtklubb berättade om deras arbete med att ta fram en avfallshanteringsplan och vilka åtgärder som krävs för att få den godkänd.
 • Livscykelanalys för att reducera klimatbelastning från fritidsbåtar.
  • Tom Tveitan, fd Volvo Penta, berättade om den uppmärksammade ICOMIA-rapporten som har kartlagt fritidsbåtarnas koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv.
 • Varför har vissa båtbottenfärger fått säljförbud och vad är på gång? Kemikalieinspektionen reder ut.
  • Johan Helgesson och Katarina Malmberg från Kemikalieinspektionen redogjorde för den nya godkännandeprocessen av båtbottenfärger inom EU och förklarade varför exempelvis VC 17m fått säljförbud samt vad vi kan förvänta oss framöver.

 

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se