Skrotning av uttjänta fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer

Har tiden kommit för att skrota ögonstenen eller en gammal tvåtaktsmotor med förgasare som bara ligger och skräpar?

Havs- och vattenmyndigheten stöttar Båtretur, det nationella insamlingssystemet för uttjänta fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer, med 9,5 miljoner kronor under 2023 och 2024. Skrotningsstödet är tidsbegränsat (31/12 2024) och gäller bara så länge som det finns medel kvar – det är alltså först till kvarn som gäller.

Praktisk information om skrotningsstödet

Stödet utbetalas inte kontant utan den som lämnar in en uttjänt fritidsbåt eller tvåtaktsmotor får skrotningstjänsten subventionerad. Transporten till anläggningen betalas av båtägaren liksom eventuell sanering av miljöfarligt avfall och brandfarligt avfall mm. Båten ska väga minst 100 kilo och max 10 ton.

Skrotning av fritidsbåt – klicka här!

Skrotning av tvåtaktare – klicka här! 

Havs- och vattenmyndigheten har även sammanställt information om båtskrotning, bland annat vad du kan göra när du hittar en skrotbåt, läs mer här!

Varför skrota din gamla tvåtaktare?

Under 2023 lanserades kampanjen Sluta tanka havet! för att medvetandegöra problematiken med äldre tvåtaktsmotorer med förgasare. Dessa är särskilt skadliga för miljön då den gamla tekniken medför att ca 30 procent av bränslet (oftast bensin) åker rakt ut i vattnet. Det innebär att en rad farliga ämnen, exempelvis kolväten och PAH:er, hamnar i vattnet som kan ge upphov till bland annat nedsatt reproduktion och tillväxt.

Trots att nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare förbjöds 2007 finns det uppskattningsvis 150 000 sådana motorer kvar i Sverige. Det innebär att ca 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav, sjöar och vattendrag – varje år.

Bakom kampanjen står Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Båtretur (Båtskroten, Stena Recycling och Sweboat) One Water, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.