Båtåtervinning

Havs och vattenmyndigheten har under 2022 avsatt pengar för Skrotningspremie av fritidsbåtar som täcker kostnaden för återvinning av båtar upp till 3 ton.

För att ta del av skortningspremien krävs följande:
· Båten måste ha en fysisk och namngiven ägare.
· Transporteras till anvisad återvinningscentral.
· Vara tömd på miljöfarliga ämnen i enlighet med våra anvisningar.

För båtar som inte omfattas av skrotningspremien kostar det 3500kr/ton att skrota båten, med en minimumavgift motsvarande 1/2 ton. Vill du ha hjälp med transport så kontakta Båtskroten för ett prisförslag. Båten går in till Stena Recycling som säkerställer att den återvinns i enlighet med rådande miljöregler.

Önskar ägaren lämna båten själv måste hen anmäla det till Båtretur minst 5 arbetsdagar innan via mail.
Båtretur kommer att skicka ett intyg till ägarens där hen bekräftar sitt ägandeskap samt att båten är tömd på allt miljöfarligt avfall. Intyget lämnar ägaren eller transportören till återvinningsanläggningen.

OBS det får ALDRIG gå in miljöfarligt avfall med båten till återvinningsanläggningen. Ägaren av båten ansvarar för detta.

Som miljöfarligt avfall räknas: Drivmedel, Oljor, Bränslefilter, Oljefilter, Gasolflaskor, Brandsläckare, Nödraketer, Blymönja, Glykol, Batterier, Asbest samt att septitanken måste vara tömd.

För frågor och kontakt:

Båtskroten Sverige AB
Telefon 08-808181 eller 070- 002 50 03

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.