Processflöde för åtgärd av båtbotten

För att underlätta för båtklubbar och båtägare har Svenska Båtunionen tagit fram ett enkelt processflöde som guidar dig igenom olika steg för att besvara frågan på om din båtbotten behöver kontrolleras eller saneras från TBT eller andra biocider.

Verktyget kommer att utvecklas succesivt och mer information kommer att läggas till framgent.

Processflödet kan med fördel kompletteras med Intygsmallen för Ren båtbotten. Läs mer och ladda ner intygsmallen här.

Första frågan att besvara: Är båten byggd före 1996?

Klicka dig därefter vidare i processflödet för att se vad som gäller för just din båt och se vilka alternativ som finns.

 • Ja
  • Hemmahamn på ostkusten eller västkusten?
   • Ja
    • Kontrollera skrovet avseende TBT
     • Omålad
      • Okulär besiktning
       i
       Är båten omålad så behövs enbart en okulär besiktning genomföras.
     • Skrapprov
      • Förekomst av tenn
       i
       För bedömning av tennhalten, kontakta Svenska Båtunionens miljökommitté på miljo@batunionen.se.
       • Eventuellt TBT-test
        i
        Ett skrapprov kan tas för att säkerställa eventuell förekomst av TBT.
       • Rekommenderad sanering enligt Skrovmålet
        i
        Rekommenderade saneringsmetoder enligt Skrovmålet är slipning, torrskrapning, skrapning med färgborttagningsmedel samt blästring med sand eller kolsyra. Observera att människor och miljö behöver skyddas på ett adekvat sätt vid en sanering, oavsett metod, samt att blästring enbart ska utföras av yrkeskunniga. Spärrfärg rekommenderas inte av nationella myndigheter som metod för att hindra läckage av TBT och andra biocider.
      • Ingen förekomst av tenn
       i
       För bedömning av tennhalten, kontakta Svenska Båtunionens miljökommitté på miljo@batunionen.se.
       • Ingen åtgärd
        i
        Ingen åtgärd bedöms behövas.
     • Tidigare sanerad
      • Kontroll av dokumentation
       i
       Om båten anges vara sanerad, kontrollera dokumentation som styrker detta. Exempelvis bilder, kvitton på inköpt saneringsutrustning eller faktura om båten har sanerats av ett företag.
     • XRF-mätning
      • >100 ug/cm2 tenn
       • Eventuellt TBT-test
        i
        Ett skrapprov kan tas för att säkerställa eventuell förekomst av TBT.
        • Rekommenderad sanering enligt Skrovmålet.
         i
         Rekommenderade saneringsmetoder enligt Skrovmålet är slipning, torrskrapning, skrapning med färgborttagningsmedel samt blästring med sand eller kolsyra. Observera att människor och miljö behöver skyddas på ett adekvat sätt vid en sanering, oavsett metod, samt att blästring enbart ska utföras av yrkeskunniga. Spärrfärg rekommenderas inte av nationella myndigheter som metod för att hindra läckage av TBT och andra biocider.
      • <100 ug/cm2 tenn
       • Ingen åtgärd
        i
        Ingen åtgärd behöver vidtas.
   • Nej (hemmahamn i insjö eller norr om Örskär)
    • Kontrollera skrovet avseende TBT och biocider
     • Omålad
      • Okulär besiktning
     • Skrapprov
      • Förekomst av tenn eller koppar
       i
       För bedömning av tenn- och kopparhalten, kontakta Svenska Båtunionens miljökommitté på miljo@batunionen.se.
       • Eventuellt TBT-test
        i
        Ett skrapprov kan tas för att säkerställa eventuell förekomst av TBT.
       • Rekommenderad sanering enligt Skrovmålet.
        i
        Rekommenderade saneringsmetoder enligt Skrovmålet är slipning, torrskrapning, skrapning med färgborttagningsmedel samt blästring med sand eller kolsyra. Observera att människor och miljö behöver skyddas på ett adekvat sätt vid en sanering, oavsett metod, samt att blästring enbart ska utföras av yrkeskunniga. Spärrfärg rekommenderas inte av nationella myndigheter som metod för att hindra läckage av TBT och andra biocider.
      • Ingen förekomst av tenn och koppar
       i
       För bedömning av tenn- och kopparhalten, kontakta Svenska Båtunionens miljökommitté på miljo@batunionen.se.
       • Ingen åtgärd
        i
        Ingen åtgärd bedöms behövas.
     • Tidigare sanerad
      • Kontroll av dokumentation
       i
       Om båten anges vara sanerad, kontrollera dokumentation som styrker detta. Exempelvis bilder, kvitton på inköpt saneringsutrustning eller faktura om båten har sanerats av ett företag.
     • XRF-mätning
      • >100 ug/cm2 tenn eller >1000 ug/cm2 koppar
       • Eventuellt TBT-test
        i
        Ett skrapprov kan tas för att säkerställa eventuell förekomst av TBT.
        • Rekommenderad sanering enligt Skrovmålet.
         i
         Rekommenderade saneringsmetoder enligt Skrovmålet är slipning, torrskrapning, skrapning med färgborttagningsmedel samt blästring med sand eller kolsyra. Observera att människor och miljö behöver skyddas på ett adekvat sätt vid en sanering, oavsett metod, samt att blästring enbart ska utföras av yrkeskunniga. Spärrfärg rekommenderas inte av nationella myndigheter som metod för att hindra läckage av TBT och andra biocider.
      • <100 ug/cm2 tenn och <1000 ug/cm2 koppar
       • Ingen åtgärd
        i
        Ingen åtgärd behöver vidtas.
 • Nej
  • Hemmahamn på ostkusten eller västkusten?
   • Ja
    • Ingen åtgärd behövs
     i
     Ingen åtgärd behövs, men vi rekommenderar, om möjligt, användning av biocidfria metoder, så som borsttvätt, skrovduk, ha båten på trailer eller använda sig av Havstulpanvarningen.
   • Nej (hemmahamn i insjö eller norr om Örskär)
    • Kontrollera skrovet avseende biocidfärg
     • Omålad
      • Okulär besiktning
       i
       Är båten omålad så behövs enbart en okulär besiktning genomföras.
     • Skrapprov
      • Förekomst av koppar
       i
       För bedömning av kopparhalten, kontakta Svenska Båtunionens miljökommitté på miljo@batunionen.se.
       • Rekommenderad sanering enligt Skrovmålet
        i
        Rekommenderade saneringsmetoder enligt Skrovmålet är slipning, torrskrapning, skrapning med färgborttagningsmedel samt blästring med sand eller kolsyra. Observera att människor och miljö behöver skyddas på ett adekvat sätt vid en sanering, oavsett metod, samt att blästring enbart ska utföras av yrkeskunniga. Spärrfärg rekommenderas inte av nationella myndigheter som metod för att hindra läckage av TBT och andra biocider.
      • Ingen förekomst av koppar
       i
       För bedömning av kopparhalten, kontakta Svenska Båtunionens miljökommitté på miljo@batunionen.se.
       • Ingen åtgärd behövs
        i
        Ingen åtgärd bedöms behövas.
     • Tidigare sanerad
      • Kontroll av dokumentation
       i
       Om båten anges vara sanerad, kontrollera dokumentation som styrker detta. Exempelvis bilder, kvitton på inköpt saneringsutrustning eller faktura om båten har sanerats av ett företag.
     • XRF-mätning
      • >1000 ug/cm2 koppar
       • Rekommenderad sanering enligt Skrovmålet
        i
        Rekommenderade saneringsmetoder enligt Skrovmålet är slipning, torrskrapning, skrapning med färgborttagningsmedel samt blästring med sand eller kolsyra. Observera att människor och miljö behöver skyddas på ett adekvat sätt vid en sanering, oavsett metod, samt att blästring enbart ska utföras av yrkeskunniga. Spärrfärg rekommenderas inte av nationella myndigheter som metod för att hindra läckage av TBT och andra biocider.
      • <1000 ug/cm2 koppar
       • Ingen åtgärd behövs
        i
        Ingen åtgärd bedöms behövas.