Skrapprov - Metallanalys av båtbottenfärg

Skrapprov är ett enkelt och smidigt sätt för att få båtbottenfärgen analyserad av ett ackrediterat laboratorium gällande metallerna tenn, koppar, zink och bly. Syftet är att kontrollera om båtbotten är målad med färg som innehåller biocider och eventuellt behöver saneras, beroende av kommunala regler.

Skrapprover fungerar som ett bra komplement till en XRF-mätning, framför allt om båtklubben redan har mätt sina båtar med XRF och kräver att nya medlemmar ska kunna redovisa vad de har på skrovet. Observera att efter att skrapprovet är inskickat till laboratorium tar det cirka 10 dagar för att få analysresultatet.

Svenska Båtunionen erbjuder skrapprover för analys av båtbottenfärg i samarbete med ALS Scandinavia AB. Mer information om skrapprov finner du på ALS hemsida, där finns även en provtagningsinstruktion och en orderblankett. ALS erbjuder idag analys av metallerna tenn, koppar, zink och bly. Ett analyspaket för TBT är på väg att tas fram.

Som medlem i Svenska Båtunionen erhåller du som båtägare en rabatt på analysprovet. För att få rabattkoden, kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se.

Observera att det idag inte finns några nationella riktvärden för vad som anses vara höga eller låga halter av olika metaller i båtbottenfärg, och resultatet går inte att jämföra med ett resultat från en XRF-mätning. Men analysresultatet från skrapprovet ger en god indikation om det finns TBT eller andra biocider på skrovet.

Om du önskar få hjälp med att tolka ditt analysresultat, kontakta Miljökommittén eller Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet, på carl.ronnow@batunionen.se.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.