Framtidens hållbara båtliv - en nationell båtmiljökonferens 2021

Stort tack alla deltagare för en väl genomförd och lyckad konferens!

Konferensen samlade runt 70 deltagare från 35 olika organisationer, som under två dagar fick fördjupa sina kunskaper om båtlivets utmaningar och lösningar, delta i workshops och utvidga sina nätverk.

Programmet och presentationer från föreläsarna finns att ta del av här.

Konferensen arrangerades av Svenska Båtunionen, Havs- och vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet. Samarbetspartners var Sweboat, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Programmet innehöll följande föredrag:
 • Känsliga bottnar – varför behöver vi bry oss?
  • Joakim Hansen, Stockholms Universitet, och Per Moksnes, Göteborgs Universitet, presenterar senaste forskningen om känsliga bottnar, ålgräs och påverkan från fritidsbåtar
 • Välj rätt brygga för miljön
  • Fredrik Odhe, SF Pontona, redogör fördelar och nackdelar med olika bryggtyper, dess påverkan på vattenmiljön och miljöpåverkan under en livscykel
 • Fysisk störning i grunda havsområden – utmaningar och möjligheter
  • Ingemar Andersson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, berättar om en samordnad strategi mot fysisk påverkan och biologisk återställning i kustvattenmiljön
 • Logistik och infrastruktur på en båtklubb vs marina
  • Anders Söderberg, Grefab, och Roger Alm, Näsbyvikens Båtsällskap, delar sin syn på hur en båtklubb respektive marina kan hantera kommande krav på exempelvis båttvättar, ramper och förvaring av båtar på land för att minska miljöpåverkan
 • Hastighet och svall – ett linjärt samband?
  • Magnus Wikander och Nicolas Bathfield, SSPA, redogör för sambandet mellan hastighet och svall och visar exempel på det senaste inom skrovdesign och teknikutveckling
 • Kustzonsplanering regionalt och lokalt – vilken betydelse har det för båtklubbar och marinor?
  • Ida Lindbergh, Göteborgsregionen, Charlotte Brännström och Ulrika Marklund, Orust kommun, presenterar den övergripande kustzonsplaneringen i Göteborgsregionen och översiktsplaneringen av Orust och Tjörn samt hur detta kommer att påverka fritidsbåtshamnar
 • Planering, prövning och tillsyn av en småbåtshamn
  • Tor Segerbo, Länsstyrelsen Västra Götaland, beskriver tillstånds- och tillsynsprocessen av vattenverksamheter, exempelvis en småbåtshamn
 • Goda exempel – Sweboat
  • Mats Eriksson, Sweboat, och Peter Harms-Ringdahl, Envifix, redogör för deras förstudie om sanering av förorenade båtuppställningsplatser
 • Goda exempel – Skärgårdsstiftelsen
  • Cecilia Wibjörn, Skärgårdsstiftelsen, presenterar projektet Skydd under ytan som bland annat inkluderar restaurering av ålgräsängar och placering av bojar i Östermarsfladen
 • Goda exempel – Svenska Båtunionen
  • Peter Karlsson, Svenska Båtunionen, ger exempel på hur svenska båtklubbar är med och påverkar för en bättre miljö
 • Fördjupning av vattenverksamheter – muddring och dumpning
  • Tor Segerbo, Länsstyrelsen Västra Götaland, ger en fördjupad bild av muddring och dumpning och vilka krav som följer med en ansökan eller anmälan
 • Eko Marina – digital miljöguide och miljömärkning av fritidsbåtshamnar
  • Johanna Sjöholm, Göteborgs Universitet, och Sara Sköld, IVL, presenterar en prototyp av miljömärkningssystemet Eko Marina

Frågor om konferensen?
Kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhetsfrågor på Svenska Båtunionen, eller Miljökommittén.