Svenska Båtunionens Miljökonferens 2022

Vinter, brygga, Y-bommar

Stort tack till alla som deltog på Svenska Båtunionens digitala miljökonferens!

Konferensen samlade 230 deltagande som fick ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Konferensen, som hölls i Zoom, spelades inte in men nedan kan du ta del av presentationerna från föreläsarna:

Länk till presentationerna och en sammanställning av frågor och svar från chatten

Programmet för kvällen innehöll:

 • Möt miljökommittén som driver Svenska Båtunionens miljöarbete framåt och berättar om aktuella frågor
  • Resultatet från första årets XRF-projekt, nulägesanalys av de tre B:na – båten, bränslet och beteendet – grundstenar för båtlivets miljöpåverkan samt aktuella forskningsfrågor, bland annat vågor och svall, propellerturbulens och skuggningseffekter av bryggor.
 • Hållbara drivmedel – Ebba Tamm på Drivkraft Sverige
  • Hur påverkas vi av reduktionsplikten? Vad är E10 och HVO100 och vad bör du som båtägare tänka på när du tankar med dessa drivmedel? Drivkraft Sverige har tagit fram informationsbroschyrer som svarar på frågorna.
 • Färgindustrins framtidsvisioner – Mattias Borg och Joakim Sandgren på Hempel
  • Beskrivning av hur färgtillverkare påverkas av EU:s reglering av biocidprodukter samt lansering av nya Hempaspeed TF – en tunfilmsfärg med hydrogel-teknik som är helt biocidfri och ett utmärkt alternativ till biocidfärg!
 • Hur påverkas båtklubbar av det nya mottagningsdirektivet? Mattias Rust från Regeringskansliet
  • Det nya mottagningsdirektivet är ute på remiss och ställer krav på att alla båtklubbar ska ha en, av kommunen, godkänd avfallshanteringsplan samt mottagningsanordning av avfall. Dessutom förslag till en ny definition av fritidsbåtshamnar!
 • Vad innebär markföroreningar för en båtklubb? Advokat Arvid Sundelin från Hellström Advokatbyrå
  • Miljöbalkens 10:e kapitel reglerar vilket ansvar en verksamhetsutövare eller fastighetsägare har vid förekomst av föroreningar. På vilket sätt detta påverkar en båtklubb beror mycket på vilket ansvar kommunen anser att båtklubben har, samt från vilka årtal föroreningarna har uppkommit.
 • Arbetsgruppen för omarbetningen av Handbok för fritidsbåtshamnar berättar om arbetet och vad som är nytt
  • Handbok för fritidsbåtshamnar har reviderats och uppdaterats, bland annat med ett helt nytt kapitel om skrotbåtar.
 • Sammanfattande diskussion och avslutning

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se