Utbildning

Svenska Båtunionens ställningstagande om utbildning

  • Den som framför en båt ska ha tillräckliga kunskaper för att göra det på ett säkert sätt.
  • Det är rimligt med högre kunskapskrav på båtföraren då riskerna är större, det vill säga vid hög fart, när man är ensam ombord och när det är råder mörker eller hårt väder.

Läs mer om våra ståndpunkter i Svenska Båtunionen tycker.

Välkommen till Utbildning

Svenska Båtunionen har tagit fram utbildningsmaterial inom en rad områden, från barn- och ungdomsverksamhet till föreningskunskap för båtklubbar.

I båtförbunden finns det många olika utbildningar för klubbarna. Funktionärer kan till exempel gå kurser i medlemssystemet BAS. I menyn kan du läsa mer om utbildning inom Svenska Båtunionen om utbildningar för dig som vill lära dig mer om båt, navigation och säkerhet.

Utbildningar i BAS

Svenska Båtunionen anordnar löpande utbildningar i vårt medlemssystem BAS som kom med i en ny version i augusti.

Den nya versionen, Ver. 3 har stora skillnader från Ver.2 och det är viktigt att du som arbetar i BAS deltar i våra utbildningar.

Information om och anmälan till BAS-utbildningarna finns i vår Kalendarium.