Kalendarium

Svenska Båtunionens ordförandekonferens

Unionstyrelsen väljer i år att återuppväcka den ordförandekonferens som tidigare fanns inför Båtriksdagen och där det gavs tillfälle att tillsammans med förbundens ordföranden diskutera viktiga frågor. 

-

BAS-coach – konferens, utbildning och fortbildning

Läs mer och anmäl dig hä.

-

Båtriksdagen 2020

Mer information…