Kalendarium

-

Nordiska Båtrådets årsmöte

-

SBU coachkonferens

Konferens och utbildning för etablerade och nya BAS- respektive Båtmiljöcoacher.

-

European Boating Associations GA 2-2019

Läs mer om European Boating Association hä.

-

Unionsråd

Unionsrådet sker i Stockholmsområdet.

-

Unionsrådet 2019