Båtklubb

Välkommen till Svenska Båtunionen, båtklubbarnas paraplyorganisation!

Svenska Båtunionen arbetar för att utveckla svenskt båtklubbsliv, intressera, inspirera och tillhandahålla båtlivsnyttig information som exempelvis ramstadgar till hur man har en säker hamn, eller hur man bevarar en bra båtmiljö.

Nedan/till vänster hittar du all information för er som båtklubb som exempelvis utbildningar, ekonomiadministrering och medlemsförmåner.

Är du båtägare och vill du bli medlem i en båtklubb? Kontakta din närmaste båtklubb som du hittar i kartan nedan.

eller