Adressändring

 

Har du som båtklubbsmedlem adressändrat nyligen?

Varje båtklubb har ett medlemsregister och ansvarar för att uppgifterna i registret ska vara korrekta och uppdaterade. Vänd dig till din båtklubb för att ta reda på hur du ska meddela adressändring. Ofta finns anvisningar på klubbens hemsida, när sådan finns.

Info för båtklubbsfunktionärer och båtförbund

Svenska Båtunionen uppmanar alla båtklubbar att ha en registeransvarig i klubben alternativt i förbunden. På så sätt kan medlemmar enkelt och smidigt ha en ansvarig att vända sig till när någon exempelvis flyttat eller avlidit.

Vi på Svenska Båtunionens kansli uppmanar också båtklubbsstyrelser och förbundsstyrelser att uppdatera sitt register senast två veckor innan varje nytt nummer av Båtliv så att tidningarna skickas till rätt adresser. På så sätt får vi mer nöjda båtklubbsmedlemmar och mindre administration både för SBU kansli och för de berörda klubbarna.

Info för alla SBU-anslutna

Tänk på att även mailadresser bör uppdateras, då kan du som båtklubbsmedlem ta del av Båtlivs nyhetsbrev och alla funktionärer i båtklubbar får även ett nyhetsbrev med matnyttig information från Svenska Båtunionen.
Här finns information, tips om registerhantering och utgivningsplan för Båtliv.