Båtklubbssupport

Som båtklubb är man anslutet till och betalar båtklubbsavgiften till det regionala förbundet och det är förbundet som i första hand ska hjälpa och supportera din båtklubb.

I vissa frågor av övergripande nationellt intresse kan ni få support av  Svenska Båtunionens kommittéer och/eller kansli.