Handbok för fritidsbåtshamnar och Egenkontroll för båtklubbar

Lördag 19 november släpptes nya Handbok för fritidsbåtshamnar 2022

Handbok för fritidsbåtshamnar (tidigare Hamnboken) är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Handbok för fritidsbåtshamnar behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex. bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras. Handbok för fritidsbåtshamnar har reviderats under 2021-2022 och fått helt ny layout för att vara lättåtkomlig och nedladdningsbar via Svenska Båtunionens hemsida. Handbok för fritidsbåtshamnar innehåller nya avsnitt om, el, miljö, anläggning, drift och underhåll av spolplattor och har kompletterats med aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Handbok för fritidsbåtshamnar finns endast tillgänglig som PDF. Önskar båtklubben en tryckt utgåva är det enklast att ta kontakt med ett lokalt företag som arbetar med utskrifter och inbindning för en offert. En av PDF:erna är särskilt avsedd för utskrift.

Till Handbok för fritidsbåtshamnar hör också en Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet i båtklubb.

Under 2023 revideras Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet igen, en ny omarbetad upplaga av den väntas klar hösten 2023.

Handbok för fritidsbåtshamnar, 4:e utgåvan 2022 finnas här

Egenkontroll-batklubb-1-2016.docx

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.