Hamnboken 2016 och Egenkontroll för båtklubbar

Hamnboken är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Hamnboken behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex. bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras. Hamnboken reviderades och digitaliserades senast 2016 för att vara lättåtkomlig och nedladdningsbar via Svenska Båtunionens hemsida. Hamnboken innehåller nya avsnitt om anläggning, drift och underhåll av spolplattor och har kompletterats med aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Till Hamnboken hör också en Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet i båtklubb.

Under 2021-2022 revideras Hamnboken igen, en ny omarbetad upplaga väntas klar våren 2022.

Hamnhandboken-version-1-2016.compressed.pdf

Egenkontroll-batklubb-1-2016.docx

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.