Båtklubbsförsäkring

Genom sin anslutning till Svenska Båtunionen har båtklubben en försäkring som omfattar anläggning och verksamhet. Informationsbroschyr om Båtklubbsförsäkringen och dess innehåll finner du bland länkarna nedan. Det finns även möjlighet att teckna förmånliga tilläggsförsäkringar.