Säker hamn

För säker hamn finns vissa riktlinjer. Det är viktigt med ett systematiskt säkerhetsarbete för att undvika olyckor med personskador.

För att skapa en trivsam och säker hamn har Svenska Båtunionen tagit fram material för båtklubben att använda som riktlinjer och hjälpmedel. Handbok för fritidsbåtshamnar är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Handbok för fritidsbåtshamnar behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex bryggor ska förtöjas, hur varvsplanen ska planeras, anläggning, drift och underhåll av spolplattor och aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Det finns även en Egenkontroll för hamn som är lämplig att gå igenom för att säkerställa att ni har en trygg och säker hamn.

Illustration Säker hamn. Bild från Transportstyrelsen.