Dokument

Handbok för fritidsbåtshamnar 2022, 4:e utgåvan

Handbok för fritidsbåtshamnar behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex. bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras. Handbok för fritidsbåtshamnar har reviderats under 2021-2022 och fått helt ny layout för att vara lättåtkomlig och nedladdningsbar via Svenska Båtunionens hemsida. Handbok för fritidsbåtshamnar innehåller nya avsnitt om, el, miljö, anläggning, drift och underhåll av spolplattor och har kompletterats med aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

En PDF är optimerad för skärmvisning (ca 23 MB), den andra för print (ca 51 MB).