Välkommen till Svenska Båtunionen

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet!

Segelbåtar vid en pir
Havsmiljöinstitutet har fel om behovet av båtskatt

I den rapport som Havsmiljöinstitutet presenterar 15 oktober konstaterar Svenska Båtunionen (SBU) att Havsmiljöinstitutet kommer med ren osanning gällande nyttan av båtregister och båtskatt. Vi välkomnar istället en diskussion om hur vi kan hitta lösningar på de problem som rapporten försöker att visa.

Båtmiljö.se ger utmärkta tips för ett hållbart båtliv

På Båtmiljö.se (batmiljo.se) har vi samlat kunskap och tips för ett hållbart båtliv. Det ska vara lätt att göra rätt är tanken bakom Båtmiljö.se.

Bottentvätt av träbåt över spolplatta
Smart miljöplansch för båtklubben

Svenska Båtunionens miljökommitté har tagit fram en smart plansch som passar bra att sätta upp på båtklubben nu när de flesta tar upp båten.

Svenska Båtunionen tycker att:

Unionsstyrelsen har tagit fram ett manifest som ska ligga till grund för våra viktiga ståndpunkter och hur vi driver vårt påverkansarbete inom Svenska Båtunionen. Manifestet berättar vad vi tycker inom områdena: Sjösäkerhet, miljö, utbildning, lagstiftning, och beskattning.

Svensk flagga segelbåt
Viktig information om Brexit för dig som har båt i Storbritannien

In the event of a ‘no deal’ Brexit, boats which are lying in the UK at the time of Brexit will lose their Union status (i.e.

XRF-mätning med mätpistol, foto Roland Brikberg.
​Svenska Båtunionen hjälper båtklubbar hitta gifter på båtbottnar

Svenska Båtunionen (SBU) startar ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras i båtklubbarnas regi med så kallad XRF-mätning.

Havstulpanvarningen stänger för säsongen

Vi bedömer nu att årets settling av havstulpaner är över och vi vill rikta ett stort tack till alla havstulpanobservatörer som regelbundet kontrollerat sina havstulpanvarnare.

Båtar vid brygga.
Tusentals motorer stjäls – men regeringen vill vänta

Under tiden som regeringen avvaktar kommer ytterligare tusentals båtägare få se sina båtar vandaliserade och sina motorer stulna och utförda ur Sverige. Det skriver Christer Eriksson, Svenska Båtunionen på Svd debatt.

Fiskstim under vattenytan
Miljöprogram för Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionens miljökommitté arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och hur vi som utövare av båtliv och ägare av båt kan bli mer miljömedvetna och på så sätt värna om vår vattenmiljö. Miljökommittén har utformat ett miljöprogram som ska eftersträvas av så väl enskilda båtägare som båtklubbar och förbund.

Hjärtstartare
Erbjudande om hjärtstartare till båtklubben

Erbjudande om hjärtstartare till båtklubbe. SBU har tillsammans med Svenska Sjö och Livräddarna i Waxholm tagit fram ett mycket förmånligt erbjudande gällande hjärtstare.

Läs alla nyheter
Pressrum
​Debattartikel fri för publicering: Havsmiljöinstitutet har fel om behovet av båtskatt

I den rapport som Havsmiljöinstitutet presenterar 15 oktober konstaterar Svenska Båtunionen (SBU) att Havsmiljöinstitutet kommer med ren osanning gällande nyttan ...

Kalendarium

Pågår just nu
-

European Boating Associations GA 2-2019

Läs mer om European Boating Association hä.

BAS-K fördjupning i ekonomiadministration – Stockholm

Här går du till anmäla.

Informationsmöte gällande hemsidor för regionala båtförbund

Informationsmöte torsdag 7 november klockan 18 hos Svenska Båtunionen i Stockholm eller online

BAS-K grundutbildning – Stockholm

Här går du till anmäla.

BAS-K grundutbildning – Stockholm

Här går du till anmäla.

BAS-K fördjupning i ekonomiadministration – Stockholm

Denna kurs är fulltecknad.

-

Unionsråd

Unionsrådet sker i Stockholmsområdet.

BAS-K grundutbildning – Stockholm

Här går du till anmäla.

BAS-K grundutbildning – Göteborg

Här går du till anmäla.

BAS-K fördjupning i scheman och köer – Stockholm

Här går du till anmäla.

BAS-K grundutbildning – Stockholm

Här går du till anmäla.