Unionsråd

Unionsrådet är Svenska Båtunionens rådgivande möte och hålls årligen i november.

Unionsrådet 2019 hålls på Skogshem & Wijk på Lidingö.

Inbjudan, program, vägbeskrivning och kallelse till extra Båtriksdag finns här.

Anmälningstiden har gått ut

16 Nov - 17 Nov 2019