Unionsråd

Unionsrådet är Svenska Båtunionens rådgivande möte och hålls årligen i november.

Plats meddelas senare

16 Nov - 17 Nov 2019