Unionsråd

Unionsrådet är Svenska Båtunionens rådgivande möte och hålls årligen i november.

Unionsrådet 2019 hålls på Skogshem & Wijk på Lidingö.

Anmälan här

16 Nov - 17 Nov 2019