Medlemssidor

Medlemssidor

 

Heleneborgs båtklubb

Här hittar du information om medlemskapet i Svenska Båtunionen. Privatpersoner är medlem i båtklubbar anslutna till regionala båtförbund. Båtförbunden är medlemmar i Svenska Båtunionen. Två större båtklubbar direktanslutna till Svenska Båtunionen, Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis).

Sammanlagt är cirka 184 000 personer medlemmar i de över 915 båtklubbar som är medlemmar i Svenska Båtunionens regionala förbund.

Fördelar med ett medlemskap

En båtklubb som är medlem i ett båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen har tillgång till:

Läs gärna mer på batliv.se, batmiljo.se och på ditt båtförbunds hemsida! Tveka inte att kontakta Svenska Båtunionens styrelse eller kansli med frågor eller funderingar. Vi arbetar varje dag för dig, din båtklubb och era medlemmar.