Rorsmansmärket

Det här är Rorsmansmärket

Rorsmansmärket

Aktiviteten Rorsmansmärket är framtaget av Svenska Båtunionen för att inspirera till och underlätta för sjösäkerhetshöjande aktiviteter i båtklubbens egen regi. Aktiviteten är tänkt att rikta sig till alla som vill träna grundläggande båtkörning för att klara av de vanligaste momenten inom körning i låg fart med motordriven båt. Aktiviteten är består av tre delar, Genomgång på land, övningar med egen båt på vattnet och återsamling efteråt. Aktiviteten är upplagd att ta mellan 2,5 – 3,5 timmar beroende på antalet deltagare.

Rorsmansmärket delas ut form av ett årtalsdaterat klistermärke att fästa på båten. Rorsmansmärket ska kunna genomföras årligen till exempel som båtklubbens första, gemensamma vattenaktivitet efter sjösättning.

Rorsmansmärket logotype

 

Introduktionsfilm om Rorsmansmärket

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.