Båtlivsutbildningar

Navigationsutbildning

För privatpersoner finns en mängd utbildningar, allt från jolleskola för barn till avancerade utbildningar för Kustskeppare och i höghastighetsnavigation. Mer information om utbildningar för dig som har eller vill använda båt hittar du i länkarna nedan.

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och upprätta kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv, auktorisera förhörsförrättare och informera studieförbund och allmänheten. NFB bildades 1985 och är resultatet av ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. NFB utfärdar intygsboken där du samlar dina nautiska kompetensbevis.

Hos Transportstyrelsen finns information för dig som är intresserad av svenskt båtliv.

Vill du ta förarintyg för båt och lära dig om navigation och trafikregler på sjön, då hittar du till de som håller kurser under länken nautisk kurser.  Förarintyg är den vanligaste båtutbildningen och det första intyg som du bör ta om du har en fritidsbåt för privat bruk.