Allemansrätten

Sprid kunskap om allemansrätten

Svenska Båtunionens material om allemansrätten vänder sig till dig som anordnar någon form av aktivitet inom det vattenburna friluftslivet. Det kan vara sportfiske, kajakpaddling eller guidad tur med vattenskoter. Materialet är anpassat för alla åldrar och tidsåtgången för en genomgång är cirka en timme. Efter avslutat pass ska deltagaren ha kännedom om de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten ger.

Materialet kompletteras med filmer som kan användas på hemsidor och som underlag för diskussion. QR-koder i det skriftliga materialet leder till filmerna.

(Foto: Friluftslivets år)

Perfekt tältplats ?!

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.