Utbildningsmaterial för ungdomsverksamhet

Framsidor Svenska Båtunionens material för ungdomsverksamhet

Det nya utbildningsmaterialet skapar ökade möjligheter att starta en bra ungdomsverksamhet i din klubb!

Ungdomsverksamheten i våra båtklubbar utgör en viktig framgångsfaktor för att båtlivet i Sverige ska fortsätta att utvecklas positivt. Ungdomar som tidigt blir engagerade växer ofta upp och fortsätter att vara engagerade inom båtlivet. Samma sak gäller för föreningslivet, unga som tidigt kommer in i föreningsverksamhet blir ofta verksamheten trogen genom livet. Kort sagt är det viktigt att värva och utbilda våra ungdomar i båtlivet, men också att få dem engagerade som funktionärer i våra klubbar! Det här materialet är framtaget som stöd och inspiration för dig som vill ordna ungdomsverksamhet i båtklubben.

I materialet finns allt från vilka lekar man kan ha på lägret och förslag på maträtter  till hur man tävlar i en optimistjolle eller hur man lägger till med en motorbåt när det blåser från sidan.

Materialet är indelat fyra olika häften:

Ungdomsverksamhet
Här finner du allt du behöver för att arrangera läger, seglarskola eller dylikt

Båtföraren med Instruktörshandledning
Här finns det du behöver veta för att köra en motorbåt på ett säkert och bra sätt

Jolleseglaren 1 med Instruktörshandledning
Här hittar du de grundläggande kunskaperna för att segla optimistjolle

Jolleseglaren 2 med Instruktörshandledning
Och sist men inte minst – mer avancerad kunskap i jollesegling

Om du har ungdomar i klubben och föräldrar som är villiga att ställa upp – med det här materialet i din hand så finns det inga hinder kvar för att starta en ungdomssatsning i din klubb.

Lycka till!

/ Barn & Ungdomskommittén inom Svenska Båtunionen

Här nedan kan du ladda ner Svenska Båtunionens utbildningsmaterial för ungdomsverksamhet. Allt material är upphovsrättsskyddat och ägs av Svenska Båtunionen. Materialet är fritt att använda för anslutna båtförbund och båtklubbar. Andra verksamheter kan få tillgång materialet efter skriftlig överenskommelse med Svenska Båtunionens kansli.

 

 

Barn med flytvästFoto Roland Brinkenberg.