Rorsmansmärket

Utbildningsmaterial

Till er hjälp finns ett modernt och pedagogsikt utbildningsmaterial framtaget med text, bilder och instruktionsfilmer.

Planscher

I aktivitetens grundpaket ingår 2 st 160 x 140 cm vatten och vädertåliga utbildningsplancher för genomgången på land. Planscherna kan läggas på marken, på ett bord eller hängas upp mot en vägg. De är gjorda i synnerligen tålig PVC-plast och tål tuffa tag och håller länge. På plancherna finns det QR-koder som leder till instruktionsfilmer för övningarna.

Deltagarmaterial

Pedagogiken i aktiviteten bygger på fyra steg: Genomgången på land tillsammans med andra, Skrivna råd i deltagarhäftet, instruktionsfilmer som man lätt når från deltagarhäftet geom QR-koder och praktiska övningar på vattnet.
Deltagarhäftet laddas gratis och enkelt ner via länkarna nedan

Instruktionsfilmerna

Som stöd till de lite svårare övningarna finns det instruktionsfilmer som producerats av båtbranschens organisation Sweboat. Filmerna är mycket instruktiva och några minuter långa. Filmerna nås lätt genom QR-koden.

Ledarhandledningen

Innehåller instruktioner och råd för planering och genomförande av Rorsmansmärket. Det innehåller också kursplan och vad checklistor över vad som ska gås igenom i aktiviteten.
Ledarhandledningen laddas gratis och enkelt ner via länkarna nedan.

Diplom

Diplom ingår i grundpaketet och kompletteras genom beställning från Svenska Båtunionen.
Diplom tilldelas alla som deltar i aktiviteten oavsett man har vågat göra eller klarat av alla övningar.

Rorsmansmärket

Rormansmärket delas ut form av ett årtalsdaterat klistermärke att fästas på båten. Rorsmansmärket ska kunnas tas årligen som till exempel båtklubbens första gemensamma vattenaktivitet efter sjösättning

Rorsmansmärket Slussning

Som komplement till deltagarmaterialet har Svenska Båtunionen tillsammans med Göta Kanal AB tagit fram ett skrivet deltagarmaterial med länkar till instruktionsfilmer som går igenom slussning. Om Rorsmansmärket genomförs i vatten som ansluter till slussar ingår även genomgång av slussning i teorimomentet på land.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.