Utbildningar i Båtförbunden

Utbildning i Svenska Båtunionen sker i stor utsträckning på förbundsnivå. Svenska Båtunionens 24 regionala båtförbund och två rikstäckande klubbar anordnar utbildning både för medlemmar och funktionärer efter behov och efterfrågan. Ta kontakt med det regionala båtförbund där din klubb är medlem, kontaktuppgifter till förbundet hittar du här.