Utbildningar för båtklubbar

Svenska Båtunionen erbjuder utbildningar för funktionärer i båtklubbar i BAS (Båtunionens Administrativa System) och inom Systematiskt miljöarbete och Ren botten utan gift.