Båtförbunden

Svenska Båtunionen består av 22 regionala Båtförbund och två riksomfattande klubbar (Kungliga Motorbåtklubben och Navigationssällskapet).

Båtförbunden samordnar det regionala båtlivet, fungerar som remissinstans på kommun- och länsnivå och är medlemsklubbarnas kontakt om de behöver stöd i sin verksamhet. Ett båtförbund organiserar alla anslutna båtklubbar inom sitt område.  Det området omfattar ofta det län där förbundet är aktivt, eller på annat sätt logiska områden (Mälarens Båtförbund omfattar till exempel Mälaren medan Saltsjön-Mälarens Båtförbund omfattar Stockholm med närområde).

Båtförbunden är självstyrande med egna styrelser. Vissa båtförbund har även ämneskommittéer eller enskilda sakkunniga som arbetar med förvaltning och olika projekt.

Nedan finns en förteckning över alla båtförbund. Klicka på båtförbundet för att komma till deras hemsida. Längst ner på sidan hittar du även en karta över Sverige där båtförbunden finns utsatta.

Båtförbunden i SBU

Blekinge Båtförbund
Bottenvikens Båtförbund
Dalarnas Båtförbund
Gotlands Seglarförbund
Gävleborgs Båtförbund
Hjälmarens Båtförbund
Jämtlands Båtförbund
Kungliga Motorbåt Klubben
Lidingö Båtförbund
Mälarens Båtförbund
Navigationssällskapet
Roslagens Båtförbund
Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Skaraborgs Båtförbund
Skånes Båtförbund
Smålands Båtförbund
Sommens Sjöråd
Södra Roslagens Båtförbund
Sörmlandskustens Båtförbund
Värmland Dals Båtförbund
Västerbottens Båtförbund
Västernorrlands Båtförbund
Västkustens Båtförbund
Östergötlands Båtförbund