Erbjudande hemsidor för båtförbunden

Västkustens båtförbunds hemsida

Redan 2017 togs ett initiativ att ta fram gemensamt verktyg och plattform för webbsajt för intresserade båtförbund. Hittills har ett tiotal båtförbund genomfört detta fullt ut. Unionsstyrelsen vill ge alla intresserade förbund möjlighet att delta och beslutade därför att stödja projektet och erbjuda verktyg och plattform för båtförbundens hemsidor. Grundpaketet som erbjöds bekostades av Svenska Båtunionen. Tillkommande kostnader för båtförbundet är förbundsspecifika anpassningar och löpande driftskostnader.

Syftet med erbjudandet är:

Att förenkla administrationen av båtförbundens hemsidor
Att tydliggöra samhörighet i organisationen
Att tydliggöra verksamheten i båtförbunden och övriga organisationer inom Svenska Båtunionen.
Att tydliggöra Svenska Båtunionens och båtförbundens ställningstaganden och budskap

Informationsmöten hölls torsdag 7 november 2019 och i samband med unionsrådet 2019. Här finns presentationen från informationsmötena.

Uppsättning och start i båtförbund var separata projekt med projektgrupp sammansatt av webbyrån Pigment och aktuellt båtförbund samt eventuella övriga intressenter. Projektledare hos Pigment är Sergio Tenconi, sergio@pigment.se.

Båtförbund som använder den gemensamma webbsideslösningen kan delta i ett förvaltningsråd som träffas ett par gånger per år. Projektledare för förvaltningsrådet är Erika Lilja. erika@batunionen.se, 08-545 859 62.

Information om gemensam lösning för klubbhemsidor

Sörmlandskustens Båtförbund har tagit projektet ovan vidare och erbjuder en liknande lösning till sina medlemsklubbar. Det ger en rad stordriftsfördelar och båtklubbarna får möjlighet till en lättadministrerad hemsidelösning i linje med båtförbunden och Svenska Båtunionen. Flera andra förbund överväger eller planerar för liknande projekt. Brandholmens båtklubb i Nyköping är först ut med sin nya hemsida. Besök den gärna för att inspireras.

Kontakta webbyrån Pigment och ert båtförbund vid intresse för båtklubbshemsida. Svenska Båtunionen kan tyvärr inte erbjuda ekonomiskt eller administrativt stöd till båtklubbar inom detta projekt.