SBU-fonden

2017 Avsattes cirka 5,2 miljoner kr till en fond inom Svenska Båtunionen avsedd för alla våra verksamheter att söka bidrag från. Bidrag ges för en rad olika ändamål, dock inte för fast egendom eller för löpande underhåll.

 

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.