Svenska Sjö Båtklubbarnas egen försäkring

Som båtklubbsmedlem blir du ägare till Svenska Båtunionens försäkringsbolag Svenska Sjö som vi äger tillsammans med sex av de andra stora båtorganisationerna i Sverige. Genom att vi äger vår egen försäkring så kan vi skapa den bästa försäkringen för våra båtar och båtklubbar. Alla båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionen har grundförsäkring genom Svenska Sjö. Läs mer om denna och hur ni lägger till extra försäkringar här.

Som båtklubbsmedlem får du rabatt, återbäring och blir det ett överskott för Svenska Sjö går pengarna tillbaka till båtlivet i Sverige.

Har du övriga frågor om båtförsäkring kan du ringa 08-54171750 eller maila till info@svenskasjo.se.