Adressregister

Klubben måste registrera alla medlemmar som ska ha tidningen Båtliv samt alla medlemmar som har funktionärsuppdrag i klubben.

Tidningen Båtliv använder BAS register för att adressera tidningen vid varje utgivning. Den som vill ha tidningen måste därför finnas registrerad i BAS. Det regionala båtförbundet som klubben är medlem i samt även Svenska Båtunionen använder registret i BAS för kommunikation med funktionärer. Därför måste även alla funktionärer finnas registrerade med kontaktuppgifter i BAS samt med uppgift om vilken/vilka funktioner man har.