Medlemskap

Svenska Båtunionen är paraplyorganisation för Sveriges båtklubbar

Som båtägare är du ansluten via din båtklubb som är medlem i ett regionalt båtförbund. Det är Båtförbunden som bestämmer genom att rösta i vårt högsta beslutande organ, Båtriksdagen.

Som båtägare kan du inte vara eller bli medlem direkt i Svenska Båtunionen utan du påverkar genom din båtklubb som driver din fråga till båtförbundet som lämnar förslag till Båtriksdagen.

Genom din båtklubb, det regionala båförbundet och Svenska Båtunionen har du och din båtklubb många olika förmåner som du kan läsa om i sidmenyn.

Prenumerera på Svenska Båtunionens nyhetsbrev