Annonsera i Båtliv

Båtliv är den stora båttidningen för svenska båtägare. Båtlivs TS-kontrollerade upplaga på 136 200 exemplar per utgåva gör tidningen till den i särklass största båttidningen i Europa. Enligt Kantar Sifo är reklamundvikandet i tryckta medier mycket lågt samt att andelen som agerar på annonser i Båtliv är mycket högt. Båtliv är fylld med nyheter och nyttiga artiklar. En tidning för alla kategorier båtägare. Här når du effektivt båtägarna som behöver utrusta sin båt samt finansiera och försäkra den, och som också är bollplank för kollegan, grannen eller vännen som är på jakt efter en ny båt. Du har din annons utan extra kostnad i PDF-tidningen som man laddar ner från Båtlivs hemsida. Annonsen i PDF-tidningen är klickbar vid annonsleverans med separerad www-adress.

Batliv.se – en av de mest välbesökta båtsajterna

Här hittar du rykande aktuella nyheter och intressanta artiklar samt tidningen Båtliv nedladdningsbar som PDF-tidning. Det är ett effektivt komplement till printannonseringen. Undersökningar visar att reklambudskap får större effekt om det visas i fler kanaler.

Båtlivs Nyhetsbrev

Med Båtlivs nyhetsbrev når du direkt ut till ca 98 000 båtklubbsmedlemmar. Priset per mottagare är 40 öre.

Kontakta

Henrik Salén
E-post: henrik@batmedia.se
Telefon: (+46) 0706-186 161

Prenumerera på Svenska Båtunionens nyhetsbrev